NoConfict

Ta strona poleca stronę mediatora - Macieja Ciechomskiego

Skorzystaj z szybkich i skutecznych metod rozwiązywania konfliktów. Zamiast tkwić w wyniszczającym sporze, tracić pieniądze, czas i energię, sięgnij do metod rozwiązywania konfliktów opartych na dialogu.

Rozwiąż swój problem

Z procedur mediacyjnych bardzo często korzysta także bussines przy rozwiązywaniu sporów w pracy: konfliktów w zespole, pomiędzy szefem a pracownikami, sporów pomiędzy udziałowcami lub współwłaścicielami, czy konfliktów z podwykonawcami i kontrahentami. Mediować można także kwestie spłaty egzekucji długów, problemów z wykonaniem umów, reklamacji, mobbingu, czy podziału majątku.

rozwiązywanie sporów

Aby zgłosić sprawę do mediacji należy skontaktować się z noconflict telefonicznie lub wypełniając formularz kontaktowy znajdujący się tutaj.
Sprawę do mediacji może zgłosić tylko jedna ze stron. Zadaniem mediatora jest także motywowanie drugiej strony do dobrowolnego udziału w mediacji.
Po przyjęciu sprawy do mediacji, mediator kontaktuje się ze stronami przedstawiając zasady mediacji.

Maciej Ciechomski

Mediacja z poszanowaniem racji i żądań drugiej strony jest fundamentem funkcjonowania społeczneństwa. Powstaje pytanie: jak długo tych oczywistych rozwiązań mają się uczyć pracodawcy, politycy i zwykli ludzie? Dialog jest podstawą rozwiązywania sporów między stronami, Bez pomocy mediatora czasem trudno o ugodę. Jest to proste, oczywiste i zarazem bardzo trudne w realizacji. Przecież wystarczyłaby w bardzo wielu przypadkach postawa ograniczonego zaufania i spojrzenia na konfliktowy temat przez pryzmat dialogu i chęci wypracowania rozwiązania umożliwiającego dalsze wspólne działania. Zawsze każdy konflikt bez woli rozwiązania na zasadach dialogu prowadzonego w dobrej wierze jest wyniszczający najczęściej dla każdej ze stron. Zawsze najlepszym rozwiązaniem jest skuteczny dialog niż walka.

tworze.com home page