Moje średniowieczne miasto

Projekt autorski

Uwielbiam oglądać ilustracje ze starych średniowiecznych ksiąg, gdzie są przedstawione widoki miast i zamków. Nie mogę zobaczyć wówczas się żyło, ale mogę sobie narysować swoje średniowieczne miasto.kolorowe rysunki sredniowiecznych miast na magnesach na lodówkę

Projekt magnesów na lodówkę - Średniowieczna Polska: Warszawa, Gdańsk, Lublin i Poznańśredniowieczne miasto warowne

Miasto warowne z czasów średniowieczaśredniowieczne maisto warowne 2

Inna wersja miasta - zamkudomy ze średniowiecza

Domygotycka katedra

Gotycka katedramiasto i mury obronne w dzień

Średniowieczne miasto 3Dmiasto i mury obronne nocą

i tak pewnie wyglądało by nocą

Do stworzenia tych ilustracji wykorzystałem program Blender 3D i Inkscape w wersji na Linux Fedora.

Pomysły i zabawy - powrót >>>