Grafik komputerowy - Plakaty i ulotki

Grafik projekty reklamy zewnętrznej

Plakaty, afisze, bilboardy to rodzaj komunikacji zewnętrznej, czyli reklama typu outdoor (inaczej reklama uliczna) należy do tradycyjnych form promocji. Stosowany w niej wielki format pozwala dotrzeć do większej ilości ludzi jednocześnie i być dostrzeżonym nawet przez obserwatorów będących w ruchu ulicznym.

Jeśli się nad tym zastanowić, projekt istnieje po to, by wspierać i dostarczać treści – a nie odwrotnie.


Prace graficzne z zakresu plakatów, afiszy, bilboardów


W czasie pracy nad plakatem biorę pod uwagę:

  • miejsce ekspozycji plakatu;
  • pełnione przez niego funkcje;
  • atrakcyjność graficzną;
  • treść zwłaszcza jej hierarhię;
  • nagłówek lub slogan;
  • typografię;
  • charakterystykę odbiorcy docelowego;
  • jak plakat ma się wiązać z innymi elementami promocji;
  • sposób powielaia;