Grafik - tworzenie instrukcji

Zasady tworzenia instrukcji obsługi przez grafika

 • Instrukcja ma ułatwić lub wręcz umożliwić korzystanie z nowego produktu.
 • Dla wielu rodzajów produktów przygotowanie instrukcji jest obowiązkiem prawnym.
 • Instrukcje widoczne od razu na opakowaniu mogą zachęcić do zakupu, poprzez przekazanie klientowi wiedzy o produkcie.
 • Instrukcje powinny być zrozumiałe dla szerokiego grona odbiorców, stąd dołączone rysunki mogą to ułatwić.
 • Instrukcje montażu powinny pokazywać kolejne kroki, "step by step".

Przygotowanie projektu instrukcji

Dla grafika przy przygotowywaniu instrukcji wynikają następujące zadania:

 • Sformatowanie tekstu instrukcji. Tu poprzez wyróżnienia słów, można zwiększyć czytelność i zwrócić uwagę klienta na zasadnicze uwagi.
 • Narysowanie rysunków instruktażowych. Czasem instrukcja może wyłącznie opierać się na rysunkach, być obrazkowa.
 • Umieści instrukcję na przeznaczonym do tego miejscu, części opakowania, osobnej ulotce. Często ilość miejsca jest ograniczona i wymaga to uwagi ze strony grafika, by zmieścić zawartość instrukcji, ale zachowując przy tym czytelność.
 • Dbać by instrukcja zachowywała cechy marki, visual key.
 • Unikać nachodzenia na siebie obiektów na rysunkach w instrukcji.

Cechy grafiki i ilustracji wykorzystywanej do tworzenia instrukcji

 • Powinna być maksymalnie prosta, nie zmuszającą do wpatrywania się w szczegóły, zwłaszcza nie wyjaśniające zasady działania.
 • Powinna bez wątpliwości pokazywać charakterystykę produktu i jego części.
 • Grafika może łączyć rysunek i napisy, odnośniki, strzałki.
 • Powinna być estetyczna, ale ważniejszą cechą musi być czytelność.
 • Pożądana duża kontrastowość