Twórczości graficzna o tematyce dziecięcej

 

Tworzenie projektów skierowanych do dzieci pobudza wyobraźnię zarówno dzieci, jak i samego twórcy oraz wywołanie refleksji o otaczającym ich świecie, że może być lepszy.