Grafika użytkowa

Zabawki w 3D

Grafika 3D jest osobną dziedziną twórczości graficznej. Nie jest to moja dziedzina, bardziej skupiam się na grafice 2D. Jednak używanie programów 3D, ma w sobie jakąś magię, która wciąga, bo oto tworzysz jakieś na ekranie światy, przestrzenie. Ta magia wsiągnęła i mnie i próbowałem używać takich programów jak 3D MAX, Blender 3D, Maya, Vue d'Esprit. Współpracowałem też przy tworzeniu całkiem nowego programu 3D, wyspecjalizowanego do układania klocków dla firmy Cobi - Konstruktor.