Ilustracje jak żyweGrafiki pokazuje swoje rysunki realistyczne wykonane w programach graficznych, wektorowych. (Adobe Illustrator, CorelDraw)

Rysunki wektorowe z oddaniem szczegółów