Ilustracje "jak żywe"

Rysunki wektorowe z oddaniem szczegółów

rysunki realistyczne wykonane w programach graficznych, wektorowych

rysunki i ilustracje - powrót >>>

Rysunek pokazany w trakcie pracy z ujawnieniem linii konstrukcyjnych. Dzięki temu lepiej widać metodę rysowania i sposób powstawania ilustracji.